Radiové záření blesků

Aktuální data jsou zaznamenávaná na čtyřech různých observatořích přístroji vyvinutými a sestavenými na Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR. Tato měření slouží jako pozemní protějšek přístrojového vybavení, které připravujeme pro družicové projekty TARANIS, Luna Resurs Orbital, Strannik a Resonance.

Místa, kde měříme:

  • La Grande Montagne, ve spolupráci s LSBB, Rustrel, Francie
  • Cap Corse, ve spolupráci s LA, Toulouse, Francie
  • Lomnický štít, s Oddelením kozmickej fyziky ÚEF SAV
  • Milešovka, v rámci projektu CRREAT

Lomnický štít

Bouřková aktivita je průběžně monitorována na vrcholku Lomnického štítu (2634 m) ve Vysokých Tatrách. Aktuální data jsou zaznamenávána ve spolupráci s Oddelením kozmickej fyziky a detašovaným pracoviskom na Lomnickom štíte Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Košice. Tato měření slouží jako pozemní protějšek přístrojového vybavení, které na Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR připravujeme pro družicový projekt TARANIS.

Více informací

Cap Corse

Měříme též na severním cípu ostrova Korsika ve spolupráci s Laboratoire d'Aérologie OMP/CNRS/UPS Toulouse v rámci projektu SOLID-PREVALS (Space-based Optical LIghtning Detection - PREparation, VALidation and Support). Na měřící stanici je použit jeden senzor SLAVIA (Shielded Loop Antenna with a Versatile Integrated Amplifier) a pozemní verze širokopásmového  analyzátoru pro projekt TARANIS.

Více informací

La Grande Montagne

Bouřková aktivita je také monitorována na vrcholku hory La Grande Montagne (1028 m) na plošině Plateau d'Albion v Rustrelu, Francie. Na stanici jsou použity čtyři senzory SLAVIA se širokopásmovým analyzátorem a vícesložkový elektro-magnetický analyzátor ELMAVAN-G (v pásmech ELV/VLF, do 25 kHz). Oba analyzátory jsou odvozené od přístrojů vyvíjených pro družicové projekty Luna Resurs Orbital, Strannik a  Resonance.

Více informací