Základní informace o analyzátoru LFR

Určení / Výzkum elektromagnetických vln v magnetosféře planety Jupiter a v okolí jeho měsíců. Přístroj LFR (Low Frequency Receiver) umožňuje vícesložkové měření elektromagnetických polí v rozsahu frekvencí do 20 kHz.

Základní fakta /Digitální vlnový analyzátor LFR je součást přístroje RPWI (Radio and Plasma Waves Investigation). Analyzátor zpracovává až osm analogových signálů (3 složky magnetického pole z cívkového magnetometru, 3 složky nízkofrekvečního elektrického pole a měření hustoty a potenciálu družice z Langmuirovy sondy). Analyzátor byl vyvinut na Oddělení kosmické fyziky ÚFA AV ČR. Přístroj RPWI je vyvíjen v konsorciu vedeném Swedish Institute of Space Physics, Uppsala, Švédsko.

lfr

Více informací o LFR

Základní informace o JUICE

Mise / Studium systému planety Jupiter se zaměřením na tři vnější Galileovské ledové měsíce (Europa, Ganymed a Callisto). Studium možnosti vzniku a podmínek pro formování obyvatelných planet v systémech plynných obrů. 

Start / 2022

Přístroje / Optické kamery a spektrometry, UV spektrografy, laserové altimetry, radary, částicové detektory, elektromagnetické senzory, nízko- a vysokofrekvenční antény pro měření elektrických a magnetických polí.

Dráha / Gravitační manévry u Země, Venuše a Marsu, zachycení gravitačním polem Jupiteru, průlety poblíž jeho měsíců Europa a Callisto, navedení na oběžnou dráhu měsíce Ganymed a dopad na jeho povrch po skončení mise.

Délka mise/ 7,6 roků letová fáze a 3,5 roku v systému Jupitera

Více informací o JUICE