Základní informace o analyzátoru TDS

Určení /  Výzkum slunečních radiových emisí typu II a III. Měření vysokofrekvenčních vln ve slunečním větru. Detekce meziplanetárních prachových částic. Přístroj TDS (Time Domain Sampler) umožní vícesložkové měření elektromagnetických vln v rozsahu frekvencí až do 200 kHz.

Základní fakta / Analyzátor TDS je součastí přístroje RPW (Radio and Plasma Waves). Jedná se o vlnový analyzátor, který digitalizuje a zpracovává čtyři analogové signály: 3 z vysokofrekvenčních antén měřících elektrické pole a 1 signál z vysokofrekvečního měření magnetického pole. Digitalizovaný signál je pak analyzátorem dále zpracováván a algoritmy implemetované v TDS v datech vyhledávají vědecky relevantní úseky, které jsou pak odeslány na zem. Analyzátor byl vyvinut na Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Systém RPW je vyvíjen v konsorciu vedeném Observatoire de Paris, Francie.

TDS_1

Více informací o TDS

Základní informace o SOLAR ORBITER

Mise / Studium fyzikálních procesů ve sluneční koroně, vzniku a urychlování  slunečního větru a projevů sluneční aktivity ve vnitřní heliosféře. Lokální měření elektromagnetického pole, energetických částic a vlastností plazmatu ve slunečním větru.

Start / 2020

Přístroje /  Kamery pracující ve viditelné, ultrafialové a rentgenové části spektra, koronograf, detektory iontů, elektronů a energetických částic, přístroje pro měření elektromagnetického pole a radiových vln.

Dráha / Eliptická-heliocentrická s nejbližší vzdáleností od Slunce ~0.28 AU

Délka mise/ 7 roků (zahrnující letovou fázi)

Více informací o SOLAR ORBITER