Základní informace o přístroji IME-HF

Určení /  Měření elektromagnetických vln generovaných nadoblačnými blesky (skřítci, modré výtrysky, elfové, ...) - širokospektrální měření intenzity elektrického pole v rozsahu frekvencí od 5 kHz do 35 MHz s použitím detekčního algoritmu pro záznam zajímavých událostí.

Základní fakta / Systém se skládá ze 2 výklopných elektrických antén s předzesilovači a analyzátoru. Analyzátor byl vyvinut v Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Antény byly vyvinuty v laboratoři LPC2E Orleans, Francie. 

IME_1

Více informací o IME-HF

Základní informace o TARANIS

Mise / Studium nadoblačných atmosférických výbojů a pozemních gama záblesků. Jejich koordinovaná měření v optickém a rentgenovém oboru spektra, pomocí detekce energetických elektronů a radiových vln. VÍCE INFORMACÍ O NADOBLAČNÝCH VÝBOJÍCH

Start / 2019

Přístroje / Kamery a fotometry, gama detektory, vysoko-energetické elektronové detektory, elektromagnetické senzory, nízko- a vysokofrekvenční antény pro měření elektrických polí.

Dráha / Heliosynchronní-polární s výškou ~700 km

Délka mise/ 2-4 roky

 Více informací o TARANIS