Taranis

Hlavním posláním francouzské družice TARANIS (Tool for the Analysis of Radiation from lighNIng and Sprites) bude studium atmosférických výbojů mezi troposférou a ionosférou, zejména tzv. výbojů typu „sprite“ a pozemních gama záblesků, které nejsou dosud uspokojivě vysvětleny a souvisí s urychlováním elektronů na vysoké energie.

Na základě současného měření v oblasti nízkofrekvenčních vln, radiových vln, v oblasti infračerveného, optického, ultrafialového, rentgenového a gama záření a měření energetických elektronů se předpokládá rozšíření našich poznatků o těchto dosud jen částečně prozkoumaných jevech.

clanek_taranis_1

Francouzská Družice TARANIS s nadoblačnými výboji typu - skřítek. (C) CNES.

clanek_taranis_1

Vizualizace družice TARANIS s optickým jevem ELVE. Vytvořil O. Sattler (CNES).

Družice TARANIS bude další družicí ze série mikrodružic MYRIADE financované francouzskou kosmickou agenturou CNES
Vypuštění na nízkou polární dráhu o výšce 700 km je plánováno na polovinu roku 2018. Od ledna 2011 se projekt nachází ve fázi C, kdy jsou postupně vyvíjeny a stavěny technologické a letové modely přístrojů. Z českých institucí se projektu účastní Oddělení kosmické fyziky ÚFA AVČR, s odpovědností za vývoj a stavbu analyzátoru vysokofrekvenčních vln přístroje IME-HF (vědecký vedoucí: O. Santolík ; technická vedoucí: I. Kolmašová) a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která je odpovědná za vývoj a stavbu analyzátoru pro detektor energetických elektronů IDEE (vědecký vedoucí: Z. Němeček, technický vedoucí: L. Přech). Více informací o TARANIS (v angličtině)


Ukázky záznamů skřítků, elfů a blesků. Foto: Martin Popek, pozorovatel Oddělení kosmické fyziky ÚFA AVČR